سخنی با همکاران

 

تقویم سال ۹۵ هم ورق خورد، امروز نیمه را دهه چهارم راه نیز پشت سر می گذاریم و از آینده بی خبر. فعلا این تبریک سال نو۱۳۹۶ را بعنوان یادگاری داشته باشید و دست دوستی و ارادتمان را بفشارید. تا اگر قسمت بود به دوازدهمی برسیم. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد.

دوازدهمین راهنما در حالی ارائه می شود که سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته ایم و علیرغم اتفاقات تلخ اقتصادی و سقوط در آمدها، با نگاهی به قسمت پر لیوان با امید به آینده ای بهتر برای ایران و ایرانیان به جلو نگاه می کنیم.

فرصت های ایجاد شده برای برقراری روابط شایسته تر با کشورهای دیگر به خصوص غربیها، که در موضوع صنعت گردشگری می توانند مفید واقع گردند ودر توسعه در آمد ملی و ایجاد اشتغال پایدار و تاثیر مثبت داشته باشند، باید مورد بهره برداری قرار گیرد و انجمن نیز همه سعی خود را بکار می برد که این وظیفه ملی را به انجام رساند . به لطف الهی کارهای خوبی صورت گرفته که مرهون حمایت شما بوده و هیات مدیره امیدوار است این حمایت گستره بیشتری پیدا کند و این یکدلی بتواند ما را بیشتر به جلو براند.

در سال گذشته موفق شدیم :

 1. باز چاپ نشریه انجمن شروع شد و شماره ۱۲ از چاپ خارج شد.
 2. تشکل های گردشگری با محوریت انجمن ایران در کنار هم گرد آمدند.
 3. آراء انجمن در آئین نامه پروازهای چارتر لحاظ گردید.
 4. استمرار همکاری با سازمان مالیات و ارزش افزوده و تعدیل مالیات همکاران .
 5. نمایشگاه های خارج از کشور برگزار گردید.
 6. در آزاد سازی نرخ بلیط پرواز های داخلی مشارکت کردیم.
 7. موضوع انتخابات الکترونیک در پرتال انجمن گنجانده شد.
 8. سایت جدید انجمن راه اندازی شد.
 9. قانون بودجه با درنظرگرفتن آراء انجمن و اعمال بعضی ازتخفیف ها و نکات مورد نظربه تصویب مجلس رسید.

و بسیاری دیگر کارو فعالیت که آن کسانی که هرروزانجمن را تعقیب می کنند وما را ازیاری خود بهره مند، طی بخشنامه ها ی متعدد از گردش کار معطلند و امید است که همه آنگونه باشیم.

اداره انجمن از محل حق عضویت است و بس، به هیچ جای مراجعه نکرده و نمی کنیم تا عزت بخش خصوصی را حفظ کنیم. پس این استقلال را ارج بگذاریم و حق عضویت سالانه را با رضای خاطر پرداخت کنیم. بگذاریم بخش خصوصی یک روش دیگری را ارائه دهد و بیاموزاند.

 

                                                                                                             هیات مدیره انجمن

مختصری در مورد انجمن صنفی 

کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

 

مقدمه :

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود ۶۰ سال پیش برمی گردد و عملأ فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۵ درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل  سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۰ مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد.

در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود ۶۰ دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود ۴۸۰۰ دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتربند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند. تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند.

سابقه :

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در واقع جانشین سندیکای شرکت های حمل و نقل     بین المللی هوائی می باشد که درسال ۱۳۳۶ شمسی بمنظورحفظ حقوق صنفی تشکیل گردید واعضاء موسس آن در تاریخ فوق عبارت بودند از هلاکو رامبد اکبر روشن فکر ارمایرملکیان محمد صادق بهبهانی پویانی محمد مهاجری سید کاظم فشارکی طباطبائی.

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی بموجب ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مصوب دیماه ۱۳۷۱ هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۷/۱۱/۷۲ و ضمن شماره ۱۰۶ در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار به ثبت رسیده است و اهم اهداف قانونی آن عبارتند از :

 • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به عضویت در انجمن .
 • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به همکاری و تشریک مساعی با انجمن.
 • هدایت ، حمایت ونظارت برحسن انجام وظیفه وملزم نمودن دفاترعضوانجمن به رعایت قوانین و مقررات .
 • همکاری و رایزنی با سازمان های دولتی وغیردولتی در امور مرتبط با مسافرت و صنعت جهانگردی .
 • فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امورکارشناسی به منظور پاسخگوئی به سازمان های داخلی و خارجی .

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه    فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمدها اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد.

 

شرکت سرمایه گذاری مشتاقان گردشگری ایرانیان

 

به منظور ایجاد زمینه مناسب و بستر لازم برای فعالیت های جمعی در صنعت ایرانگردی که از اهداف مشترک دفاتر مسافرتی، هتلداران، شرکت های هواپیمایی و شرکت های حمل و نقل زمینی است، شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری مشتاقان گردشگری ایرانیان” جوشیده از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تاسیس گردیده تا آن بخش از فعالیت و اقدامات مورد انتظار همکاران که در چهار چوب وظایف انجمن صنفی قرار ندارند، توسط این شرکت انجام و محقق گردد. اساسنامه شرکت نامبرده به گونه ای تنظیم شده که می تواند کلیه نیازهای این صنعت را در قالب مشارکت جمعی و هم اندیشی مشترک بر آورده نماید. اهداف مندرج در اساسنامه شرکت نامبرده شامل :

انجام کلیه عملیات تجاری، فنی، صنعتی، مشاوره، تولید، سوخت و ساز، سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی و اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با موضوع شرکت باشد، تشکیل انواع شرکت های عام و خاص و موسسات با موضوعات مختلف، ساخت مهمانسرا، هتل و دفاتر گردشگری و تفریحی، ساخت و ایجاد مراکز اقامتی و استراحتی بین راهی، تولید وسایل و ملزومات صنعت گردشگری، سرمایه گذاری در ساخت مراکز ورزشی تفریحی از قیبل پیست های اسکی، ورزش های زمستانی دریایی، هوایی، زمینی و خرید ماشین و اتوبوس و کشتی و قایق های تفریحی است.

سعی و تلاش زیادی بعمل آمد تا این شرکت شکل گرفت، جامعیت اهداف، حرکت گسترده ای را فرا روی ما تصویر کرد و فرصتی مغتنم در عرصه های گوناگون فراهم آورد که وارد سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز هتل آپارتمان، ایجاد شیکه کشوری فروش تورهای دفاتر ، و ایجاد شرکت خدمات بیمه ای شدیم . رجاء واثق داریم با حمایت و سرمایه گذاری مستمر همه اعضا ی خانواده صنعت گردشگری گام های بلند و موثری در پشتیبانی بعمل آوریم.

 

 

                                                                                                              محمد حسن کرمانی

                                                                                                               رئیس هیئت مدیره

 

شرکت سرمایه گذاری مشتاقان گردشگری ایرانیان

نشانی: تهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی میدان، ساختمان شماره ۲۴

تلفن: ۹۴ ۷۲ ۷۲ ۶۶ (۰۲۱)